Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.mebelszkol.pl  jest ANKARO Andrzej Karolewski z siedzibą w miejscowości Małe Łąkie 37, 86-182 Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie,

NIP 9531295323  REGON 362456550

Biuro handlowe jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a sklep internetowy czynny jest całą dobę /7 dni w tygodniu.

 § 1. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą sprzedaży jest firma ANKARO Andrzej Karolewski działająca pod adresem internetowym www.mebelszkol.pl, zwana dalej Sprzedającym.
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) zwana dalej Kupującym.
 
 § 2. Składanie zamówień
 
1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym. 
3. Zamówienie można składać w sklepie internetowym klikając na symbol "do koszyka", jak również poprzez e-mail biuro@mebelszkol.pl.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.  

§ 3. Potwierdzanie zamówień

1. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest na adres e-mail Kupującego przed uruchomieniem procesu zmierzającego do dostarczenia towaru.
3. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.     
                    
§ 4. Dostawa towaru
 
1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju. Sprzedający jest w pełni odpowiedzialny za transport sprzedawanego towaru do Kupującego.
2. Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany w formularzu zamówień, chyba, że Kupujący wyraźnie wskaże inne dane personalne i inny adres, na który zamówione produkty należy wysłać.
3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, a z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
4. Odbierający towar Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość zgodna jest z zamówieniem.
5. Jeżeli Kupujący nie otrzyma zamówionego towaru w terminie podanym przez Sprzedającego powinien niezwłocznie się z nim skontaktować.     
 
§ 5. Wysyłka towaru 
 
1. Wysyłka towarów następuje transportem fabrycznym lub firmą spedycyjną (kurierską).
Koszt dostawy jest jednakowy na terenie całego kraju i jest uzależniony od wartości zamówienia:
  •  do 2.500zł wynosi 123,00zł
  •  powyżej 2.500zł jest GRATIS! 
2. Większość oferowanego asortymentu dostarczana jest w paczkach do samodzielnego montażu.
3. Część oferowanego asortymentu dostarczana jest również w całości i nie wymaga montażu, w takim przypadku w opisie produktu znajdą Państwo adnotację: "produkt nie wymaga montażu".
 
4. Rozładunek, wniesienie i montaż towaru - zapewnia Kupujący.

 § 6. Sposoby płatności i faktury

1. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje w formie przedpłaty na podstawie faktury PROFORMA.

2. Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 45 7999 9995 0652 1443 4504 0001  
3. Na wszystkie dostarczone towary zostaje wystawiona faktura VAT. Wystawienie faktury VAT do dostarczonego zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy ANKARO Andrzej Karolewski do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu Odbiorcy. 
 
4. Wszystkie podane na stronie ceny (polski złoty) są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  
 
5. Powyższe warunki dotyczą sprzedaży realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składanie zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź dokonywania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze sprzedaży towaru w przypadku zaniżonej ceny spowodowanej omyłką w ofercie w sklepie internetowym. 
 
§ 7. Reklamacje i zwroty
 
Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail: biuro@mebelszkol.pl
 
1. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji, a także dołączyć zdjęcia ułatwiające ocenę reklamacji.
2. Na oferowany asortyment udzielana jest standardowo 12-sto miesięczna gwarancja Producenta, jednak w niektórych przypadkach udzielona zostaje dłuższa gwarancja, o czym poinformowany zostaje Kupujący w opisie asortymentu w sklepie internetowym.
3. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:
ANKARO Andrzej Karolewski, Małe Łąkie 37, 86-182 Świekatowo.
 
W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres: biuro@mebelszkol.pl Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia – na trwałym nośniku jego otrzymania.
Zwracany w tym trybie produkt musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
Kupujący ma obowiązek zwrotu produktu do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy (odesłania produktu) do Sprzedającego, ponosi Kupujący.W przypadku gdy Kupujący odstępuje od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Kupującemu wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.
Jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ponosi on koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
§ 8. Postanowienia końcowe 
 
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie sklepu www.mebelszkol.pl w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany do potwierdzenia znajomości jego treści przy rejestracji w sklepie internetowym. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
   

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl